نرم افزار باشگاه مشتریان

با توجه به نیاز سیستم باشگاهمشتریان پیامکی واحد فناوری اطلاعات رمزپوش، پس از یکسال بررسی و با استفاده از تجربیات سالیان گذشته سیستم جامع کدپیام را جهت ارتباط چند منظوره با کدهای کالا و محصولات طراحی و پیاده سازی کرده است که تمام نیازهای کدهای درج شده بر روی محصول را پوشش دهد.هم اکنون این سیستم  توسط تعدادی از تولیدکنندگان مورد استفاده می باشد، برخی ازمهمترین امکانات این سیستم به شرح زیر هستند:
 

1- باشگاه مشتریان (امتیازدهی)
با استفاده از این سیستم، بر اساس امتیازهای تعریف شده برای هر گروه از محصولات یا خدمات به پیامک های دریافت شده از مشتریان امتیاز تعلق می گیرد. این امتیازها با توجه به پیامک های ارسال شده برای هر مشتری افزایش پیدا می کند،  این سیستم میزان پرداخت ها و بالانس حساب ها و بایگانی اطلاعات مشتریان را نیز کنترل می کند.
2- سیستم بررسی اصالت کالا یا محصول
بر اساس کد ارسالی درج شده بر روی محصول،  مشخصات محصول را بصورت پاسخ ارسال می کند برای جلوگیری از استفاده مجدد از کد ها هر کد فقط یک بار قابل استفاده می باشد و پس از آن سیستم به عنوان کالا یا خدمات استفاده شده کد را معرفی می کند. با استفاده از این سیستم امکان جعل یا فروش محصولات تقلبی گرفته خواهد شد.
3- سیستم قرعه کشی
با استفاده از این سیستم بر اساس بازه های زمانی تعریف شده یا بر اساس وضعیت پین کدها قرعه کشی انجام می شود. با این ساختار مدیر سیستم می تواند قرعه کشی را بر اساس بازه های زمانی برای همه کدها یا فقط کدهای قرعه کشی نشده انجام دهد. مثلاً قرعه کشی بر روی تمام پین کدهای سال 1394 به تعداد 10 نفر و یا قرعه کشی بر روی کدهای قرعه کشی نشده سه ماه دوم سال 1394 و .
4- گزارش های فروش محصولات و کدها
گزارشات سیستم می توانند در بازه های زمانی مختلف و بر اساس تعداد کدهای ارسال شده، میزان فروش محصولات، میزان پرداخت ها، طبقه بندی مشتریان و ... تعریف شود برخی از گزارشات سیستم به عنوان مثال: گزارش تعداد محصولات خریداری شده در ماه آبان 94 یا تعداد 10 مشتری اول از لحاظ امتیازات، می باشند.
 5- مدیریت گارانتی
با استفاده از این سیستم برای هر محصول زمان ارسال پیامک کد ثبت می شود و مدیر یا اپراتور سیستم می تواند با درج کد تاریخ شروع گارانتی را بررسی کند، توسط این سیستم تاریخ شروع گارانتی به صورت دقیق مشخص می شود و نیاز به استفاده از بازه های زمانی طولانی تر برای گارانتی روی کارت های گارانتی برطرف می گردد.