کارت‌های رمز‌دار

کارت های رمز دار
کارت های رمزدار شامل کارت های تلفن، کارت های قرعه کشی،  کارت های اصالت و گارانتی محصول می باشد.
این کارت ها می توانند حاوی اطلاعات متغیر، شماره سریال، بارکد و QRکد متغیر باشند. در این کارت ها رمز کارت توسط لایه رمزپوش (اسکرچ) پوشانده شده است.
اندازه های متداول ( میلی متر ) :
40 * 100
40 * 75
40 * 60
47 * 83
52 * 81