برچسب اصالت کالا

این برچسب ها به منظور جلوگیری از تولید و توزیع محصولات تقلبی طراحی می شوند.
برچسب های اصالت کالا می توانند حاوی اطلاعات یکتا باشند تا خریدار محصول با پیامک کردن کد محصول از صحت کالای خریداری شده اطمینان حاصل کند. 
در مواردی، برچسب های اصالت کالا برای بالا بردن امنیت دارای هولوگرام نیز هستند، که مجموعه رمزپوش امکان تولید برچسب های دارای هولوگرام را نیز دارد.
برخی از مزایای برچسب های اصالت کالا برای تولید کنندگان یا    توزیع کنندگان را می توان به شکل زیر برشمرد.
1- تامین اطمینان مصرف کننده.
2- فراهم آمدن امکان رصد بازار و میزان فروش برای تولید کننده یا توزیع کننده به کمک پیامک های دریافتی.
3- امکان بررسی آماری میزان فروش در مناطق مختلف کشور.
4- امکان برگزاری قرعه کشی به کمک پیامک های دریافتی.