برچسب گارانتی فعال‌‌سازی محصول

این برچسب ها از نظر ظاهری شباهت زیادی به برچسب های اصالت کالا دارد.