برچسب رمز‌دار آماده‌ی پرینت با پیش رمز

این برچسب ها دارای رمز و اسکرچ و یا در صورت نیاز شماره سریال هستند در حالیکه مابقی اطلاعات روی آن ها چاپ نشده است. این نوع برچسب ها بصورت رول آماده و تحویل می شوند و تکمیل مابقی فرایند چاپ به کمک لیبل پرینترها (پرینترهای ریبونی) توسط سفارش دهنده انجام می گیرد.
تکمیل فرآیند چاپ توسط مشتری، به این معنی است که دیتابیس یا اطلاعات مربوط به لیبل ها فقط در اختیار سفارش دهنده لیبل ها است و این امر به بالابردن امنیت اطلاعات لیبل های حساس (مانند لیبل های گارانتی قطعات خودرو) کمک می کند، و مشتری می تواند نظارت دقیقی روی چاپ لیبل ها داشته باشد.
از مزیت های برچسب های آماده پرینت:
1- امکان سفارش انبوه لیبل رمزدار (پیش رمز) و تکمیل تدریجی فرآیند چاپ توسط مشتری.
2- بالا بردن ضریب امنیت اطلاعات.
3- عدم وابستگی برای چاپ اطلاعات متغیر و رمزپوش(اسکرچ).
4- امکان تکمیل فرآیند چاپ در مکان های مختلف.
5- امکان حذف ناظر در محل تولید لیبل ها.
6- کاهش هزینه های تولید.
7- امکان تکمیل فرآیند چاپ بسته به نیاز و تولید روزانه.